W przypadku arbitrażu, istotą jest powierzenie przez strony swojego sporu do rozstrzygnięcia innej niezależnej osobie lub osobom (arbitrowi), którym może być np. specjalista w dziedzinie, której spór dotyczy.

W odróżnieniu od mediacji, to nie strony wypracowują rozwiązanie, a arbiter lub arbitrzy decydują o sposobie rozwiązania sporu.