Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między stronami sporu, w którym niezależna od stron osoba - Mediator, pomaga stronom w dojściu pomiędzy nimi do porozumienia.

Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami. Mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, w wyszukiwaniu rozwiązań i w dojściu do porozumienia. Mediator pomoże sformułować ugodę. Strony same wypracowują porozumienie z pomocą Mediatora.

 

Mediacja jest dobrowolna, poufna,odformalizowana,  tania, skuteczna i szybka.

Mediacja jest dobrowolna.

Mediacja jest poufna.

Mediacja jest odformalizowana.

Mediacja jest tania - szczególnie w porównianiu do kosztów postępowania sądowego.

Mediacja jest skuteczna - znaczacy procent sporów,  w których obie strony zgodziły się na mediację kończy się ukończeniem sporu.

Mediacja może miec skutki wyroku sądowego - każda mediacja przed mediatorem, także pozasądowa, może być zatwierdzona przez sąd.

Mediacja jest szybka - strony przy udziale niezależnego mediatora mogą rozwiązać spór o wiele szybciej niż w drodze procesu.