katarzyna stryjek Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Katarzyna Stryjek mediacją zajmuje się od 1995 roku, członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, członek Zarządu Głównego PCM; mediator KNF ( 2011-2014);

Nauczyciel akademicki i trener mediacji ; autor i kierownik studiów podyplomowych
„ Mediacje sądowe i pozasądowe” ( Ateneum-Szkoła Wyższa); współautor studiów podyplomowych : „ Negocjacje i mediacje gospodarcze i pracownicze” ( WSAiB Gdynia),
„ Prawo dla mediatorów” (WPiA UG);

Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą ( współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej ) ; facylitator i mediator w projektach ochrony środowiska oraz dialogu społecznego ; konsultant i doradca ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów; trener mentalny w sporcie;