piotr kubikMediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

radca prawny od 1997r.
od 2004r. zajmuję się mediacjami
    
Mediacją zajmuje się od 2004r., w związku z uczestnictwem w kiedy wziąłem udział, w Exeter, w warsztatach organizowanych przez Devon & Exeter Law Society i prowadzonych, m.in. przez Jeremy Fergusona. W następnym roku wziąłem udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze Warsztaty – Mediacja gospodarcza w praktyce. Od tego czasu regularnie biorę udział w konferencjach poświęconych mediacji, szkoleniach, zarówno jako uczestnik, jak również w roli prowadzącego. Czynny zawodowo mediator. Uczestnik Salonu Mediatora organizowanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, od samego początku funkcjonowania tego forum. Od początku 2008r. jestem Prezesem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którego powstania jestem współinicjatorem. Od 2010r. jestem wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od czerwca 2012r.  członek Komitetu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.