maleMediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-1539
arbiter - wpisany na listę Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie
członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim
członek Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku specjalizacja – prawo medyczne, windykacja należności, prawo energetyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne, prawo budowlane