dariusz wilczewskiMediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Prawnik, doświadczony mediator, arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Konińskiej Izbie Gospodarczej. W 2008 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie został wpisany do wykazu osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Posiada Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, organizowanego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyplom ukończenia szkolenia dla mediatorów organizowanego przy współudziale Ministerstwa Gospodarki. Trener oraz wykładowca. Autor programu mediacji rówieśniczej. Prowadzi mediacje w konfliktach społecznych, które mają kontekst ekologiczny lub związane są z planowaniem przestrzennym. Specjalizuje się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego. www.mediatorwilczewski.pl