Agnieszka BytofMediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku; radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641.

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Bytof z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów; mediator stały wpisany na listę mediatorów stałych Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów pod nr wpisu 218.

Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów została wpisana na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Odbyła szereg specjalistycznych seminariów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution - ADR) tj. arbitrażu i mediacji organizowanych m.in. przez Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie, Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku, Polskie Centrum Mediacji w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji oraz wiele konferencji, kongresów i sympozjów naukowych objętych patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości zdobywając w konsekwencji certyfikowane kompetencje uprawniające do wykonywania zawodu mediatora.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz w prawie autorskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz postępowań mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Aktywny uczestnik Salonu Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - forum cyklicznych spotkań mediatorów oraz środowisk prawniczych praktykujących mediację służącemu propagowaniu idei mediacji i nawiązaniu współpracy mediatorów z wymiarem sprawiedliwości.