miroslawa myszke nowakowska

 Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Miroslawa Myszke-Nowakowska jest Partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego (www.polishbusinesslawyer.pl) specjalizującą się w europejskim prawie spółek, prawie handlowym oraz w prawie prywatnym międzynarodowym.
Międzynarodowy profil działalności Kancelarii wynika z doświadczenia (m.in. jako doradcy w dziale fuzji i przejęć (M&A) w PricewaterhouseCoopers) i współpracy międzynarodowej z kancelariami m.in. z Belgii czy Wielkiej Brytanii.
Ponadto wysoki stopień specjalizacji wynika również z obrony tytułu Doktora Prawa w Antwerpii (Belgia) w dziedzinie Europejskiego prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego.
Ukończyła szkolenia dotyczące mediacji zarówno w Warszawie (Centrum Mediacji Partners Polska) oraz w Brukseli (Association of International Arbitration). Z uwagi na międzynarodowy profil działalności, w ramach działalności Kancelarii uczestniczy w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w dziedzinie prawa handlowego (w tym prawie spółek i europejskim prawie spółek, fuzji i przejęć), cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Miroslawa Myszke-Nowakowska is the Partner in the Law Firm of the Legal Counsel (www.polishbusinesslawyer.pl) specializing in European company law, corporate law and private international law.
The international profile of her professional activities comes from the experience (i.a. as an M&A Advisor in PricewaterhouseCoopers) as well as international cooperation with the law firms from inter alia Belgium and the United Kingdom.
Moreover, the high degree of specialization follows also from the PhD degree in European company law as well as private international law obtained at the University of Antwerp (Belgium).
She completed training on mediation in Warsaw (Mediation Centre Partners Poland) and Brussels (Association of International Arbitration). Due to the international business profile, Miroslawa participates in the settlement of international disputes in the field of corporate law (including European company law as well as mergers and acquisitions), civil law as well as private international law, both in Polish and English.