male

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Pełni rolę mediatora wpisanego na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakres mediacji: sprawy związane ze sporami gospodarczymi oraz pracowniczymi i związkowymi.

Od wielu lat jest związany z pomorskim środowiskiem gospodarczym poprzez pracę zawodową i społeczną. Ponad 25 lat pracował w organizacjach rzemieślniczych w województwie pomorskim oraz aktywnie włączał się w prace na szczeblu Związku Rzemiosła Polskiego.

Przez wiele lat był członkiem prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, współpracując aktywnie ze środowiskiem gospodarczym.  Aktualnie, pełni funckcję Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Dialogu Społecznego.