Magda Bellwon2

   Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

   Mediacje sądowe i pozasądowe.

 

Mediator, trener, wykładowca. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo.

Ukończyła Podyplomowe Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne kursy i warsztaty z zakresu mediacji gospodarczych i polubownych metod rozwiązywania sporów.

Członek Fundacji Rozwoju Mediacji z siedzibą w Warszawie. Wykładowca akademicki. Trener umiejętności mediacyjnych, certyfikowany trener Action Learningu, facylitator.

Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Od dziewięciu lat praktykujący mediator.

Prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze oraz cywilne. W swojej pracy wspiera tych, którzy doświadczyli sytuacji konfliktowych tak aby znaleźli pozytywne rozwiązanie mimo różniących ich zdań.

Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji oraz szkoleń z zakresu umiejętności mediacyjnych, komunikacji i negocjacji.

Inicjatorka i współorganizatorka „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Pomysłodawczyni „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej wspólnie z Uniwersytetem SWPS w Sopocie.

Prowadzi warsztaty dla trójmiejskich przedsiębiorców, promujące ideę mediacji i ukazujące jej praktyczne zastosowanie w biznesie. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami, prowadząc szkolenia i wykłady o polubownych metodach rozwiązywania konfliktów.