Ryszard Trykosko

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Tylko mediacje pozasądowe.

 

Doświadczony manager. Zakres mediacji: roboty budowlane i inżynieryjne.

Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców. Założyciel i były przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku oraz członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Najwazniejsze ostatnio zrealizowane inwestycje: budowa tunelu pod Martwą Wisłą, budowa Stadionu PGE ARENA Gdańsk, budowa Trasy W-Z w Gdańsku, połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego.