Katarzyna Dobrowolska3
Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji – 2017r.) a także Politechniki Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej – 2000r. oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii – 2006r.). Studentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA – kierunek Profesjonalny mediator gospodarczy). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.  

Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z obszaru budownictwa. Prowadzi mediacje prywatne i sądowe. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz administrowaniu i zarządzaniu obszarem kontraktowania, roszczeń i sporów budowlanych, które zdobyła pracując jako menadżer w czołowych na rynku polskim firmach budowlanych. Doskonale zna zależności wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Była odpowiedzialna za nadzór nad kontraktami od strony formalno-prawnej zajmując się również ryzykiem kontraktowym i kontrolingiem kosztów. Posiada wiedzę w rozwiązywaniu sporów także w obszarze specyfiki wynikającej z wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz standardów FIDIC. Obecnie jest właścicielem firmy zajmującej się mediacjami i doradztwem kontraktowym.

Zawodowo - jest pasjonatką szukania rozwiązań oraz indywidualizacji. Prywatnie – jest szczęśliwą kobietą i uwielbia piesze wędrówki.