Paweł KujawaMediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje gospodarcze, rodzinne i pracownicze.

 

Wykształcenie Wyższe Ekonomiczne, specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw.

Studia podyplomowe „Akademia „Mediatora i Negocjatora” w Olsztynie oraz Studia Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kilkanaście lat pracy na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach w branży handlu detalicznego i hurtowego.

Liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, rozwoju menadżerów, przywództwa, zarządzania konfliktem, komunikacji. Trener kompetencji twardych.

Szkolenie z „Mediacji Gospodarczych” organizowane przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie.

Uczestnik projektu „Regionalne Centra Mediacji silne dla obywateli”.

Współzałożyciel stowarzyszenia „Olsztyńskie Centrum Mediacji”.

Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Elblągu i Olsztynie.

Prowadzi mediacje: gospodarcze, rodzinne i pracownicze.