Bartosz Pocwiardowski

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

Mediator zawodowy.

Mediator od 2005 r. z liczbą ponad 1500 przeprowadzonych mediacji, głównie w sprawach gospodarczych, jak również pracowniczych i cywilnych.

Zwolennik wspierania i wzmacniania osób będących w konflikcie w samodzielnym podejmowaniu decyzji.

Współtwórca „Salonu Mediatora” oraz szeregu innych działań propagujących mediację.

Właściciel Centrum Zgody – firmy zajmującej się polubownym rozwiązywaniem sporów pozasądowych.

Uczestnik wielu szkoleń i konferencji mediacyjnych krajowych i zagranicznych (w tym praktyka mediacyjna w Dayton Mediation Center, Ohio, oraz praktyka mediacyjna w amerykańskim sądzie).

Szkoleniowiec i trener mediacji.

Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Wykształcenie wyższe prawnicze.