Kamila Wicka

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości, oraz podyplomowych studiów pedagogicznych z uprawnieniami do nauczania prawa na trzech poziomach edukacji szkolnej. Prowadzi Szkołę dla rodziców i wychowawców.

Dyplomowany mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, szkolnych i rówieśniczych oraz gospodarczych, wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w Gdyńskim Centrum Mediacji oraz Wejherowskim Centrum Mediacji. Specjalistka od relacji międzyludzkich i skutecznej komunikacji.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z funkcją kierowniczą w pionie orzeczniczym oraz jako szkoleniowiec w ramach dobrej praktyki sądowej „Zarządzanie wiedzą i kompetencjami w Sądzie Okręgowym w Gdańsku”.

Doradca obywatelski w Biurze Nieodpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich, przy Stowarzyszeniu OVUM w Gdyni. Szkoleniowiec, trener i egzaminator w Związku Biur Porad Obywatelskich - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizacji pozarządowych. Współautorka programu szkolenia kwalifikacyjnego na doradcę obywatelskiego.

Odbiorcami edukacji prawnej, którą propaguje Kamila Wica są dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

Lider generalny Akademii Rozwoju Osobistego Columbus – ośrodek w Wejherowie.

Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla instytucji oraz organizacji pozarządowych, w tym z mediacji, komunikacji oraz zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

Założyciel Kaszubskiego Centrum Prawnego oraz Wejherowskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Wejherowie będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz systemie pomocy dziecku i rodzinie, w tym prowadząc szkolenia i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości, oraz podyplomowych studiów pedagogicznych z uprawnieniami do nauczania prawa na trzech poziomach edukacji szkolnej. Prowadzi Szkołę dla rodziców i wychowawców.