Sławomira Pastuszak Nicewicz

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

Radca prawny, mediator, prelegent i wykładowca.

Absolwentka Studium Doktoranckiego w Zakresie Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law. W roku 2008 ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży stoczniowej, energetycznej, finansowej i budowlanej. W latach 2009-2012 prowadziła obsługę prawną funduszy sekurytyzacyjnych zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrożeniem elektronicznego postępowania upominawczego w procesie obsługi wierzytelności masowych, współpracowała z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych- Związkiem Pracodawców, członkiem EUROFINAS. Od roku 2011 zajmuje się obsługą prawną strategicznej spółki z sektora gazownictwa.

Praktykujący mediator od 2011 r. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji, polubownych metod rozwiazywania sporów oraz negocjacji, prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Aktywnie uczestniczy w Salonie Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Mediator certyfikowany Centrum Mediacji Gospodarczych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Polskiego Centrum Mediacji, stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a od 2019 r. również przy SO w Warszawie, Elblągu, Słupsku i Olsztynie.

Prowadzi mediacje gospodarcze, administracyjne, cywilne i pracownicze.