Aneta Frankowska

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim  oraz archeologii na UMK.

Prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach cywilnych, w tym związanych z tematyką rozwodową i gospodarczą. Aktywnie uczestniczy w procesach związanych z podziałem majątku – nieruchomości, majątku ruchomego oraz praw majątkowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i obsługi przedsiębiorców.

Od 2012 roku  członek, a obecnie także członek zarządu PCM O/Trójmiasto.