Barbara Matysiak

Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe.

Stały mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych i prawnych. Mediator Polskiego Centrum Mediacji, mediator przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Gdyni, wspólnik w Centrum Rozwiązań Prawnych i Mediacji oraz w Artimpres.me.

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w kierunku psychologii, doradca życiowy i  mediator, z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania, administracji, działań operacyjnych, PR, marketingu, dokumentacji w obrocie gospodarczym oraz organizacji pracy. Brała udział w dwóch start-upach bankowych. Ma również wieloletnią praktykę w pozyskiwaniu partnerów do współpracy, negocjacjach i analitycznym podejściu do działań. Wieloletnie doświadczenia w zakresie kierowania kancelarią prawną, ale też oddziałami bankowymi, jak tez innymi strukturami pozwala jej na zrozumienie i specjalne podejście w kierowaniu operacyjnym procesami w różnych strukturach, ale też znaczeniu poufności i newralgiczności procesów i  dokumentów klientów.

Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących mediacji, szkoleniach związanych  z dokumentacją w obrocie gospodarczym, negocjacjami. Uczestniczka półrocznego cyklu Lider Innowacji pod okiem światowej sławy profesora Mario Reicha, gdzie doskonaliła się w budowaniu modeli biznesowych i sprawdzaniu potencjalnej rentowności przedsięwzięć.